Food Stall PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 March 2010 03:52

Food Stall

รายการ ราคา
ออกร้าน-ไก่ย่าง        
6,000      บาท
ออกร้าน-ปีกกลางไก่ทอด
5,500      บาท
ออกร้าน-น่องไก่เล็ก 5,500      บาท

ออกร้าน-อาหารประเภทยำ

ยำปลาดุกฟู
ยำถั่วพลู
ยำวุ้นเส้น
ยำตะไคร้
ยำรวมมิตรทะเล
ยำวุ้นเส้นทะเล
ยำใหญ่ปลากราย

 

5,000      บาท
5,000      บาท
5,000      บาท
5,000      บาท
6,500      บาท
6,500      บาท
6,500      บาท

ออกร้าน-อาหารประเภท  ส้มตำ           
          ไทย, ปู, ปลาร้า
4,500      บาท
ออกร้าน-อาหารประเภทลาบ              
           ลาบหมู / ไก่
5,000      บาท

                           

หมายเหตุ

  • 1 ซุ้ม สำหรับ 100 ท่าน
  • ราคายังไม่รวมค่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 1,700 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลาจัดงานและจำนวนแขก)
  • ระยะเวลาให้บริการ 3 ชม. กรณีเกินเวลาคิดเพิ่ม 500 - 1000 บาท ต่อชั่วโมง
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าบริการ 10% คิดจากยอดรวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม

 

Last Updated on Thursday, 12 March 2015 08:51